بازیابی رمز عبور ازطریق ارسال sms به شماره موردنظر کاربر در برنامه نویسی اندروید

برای ارسال اس ام اس به یک شماره خاص باید از کلاس SmsManager استفاده کنیم، در ابتدا یک شی جدید با نام دلخواه sms از کلاس
مذکور ایجاد میکنیم و آن را برابر getDefault.SmsManager ()قرار میدھیم:

SmsManager sms = SmsManager.getDefault();

بازیابی رمز عبور ازطریق ارسال sms به شماره موردنظر کاربر در برنامه نویسی اندروید

و بعد از متد sendTextMessage استفاده میکنیم برای وارد کردن شمار تلفن، متن پیام و در نھایت ارسال اس مس:

sms.sendTextMessage(telephone, null, " Your password is : "+ramz, null, null);

ھمونطور که ملاحظه میکنید داخل پرانتز از ما ٥ پارامتر میخواد، که پارامتر ھای اول و سوم به ترتیب مربوط به شماره تلفن و متن اس مس
ھستند آنھا را تکمیل میکنیم و پارامترھای بعدی (که در این مثال به آنھا احتیاجی نداریم) را برابر null قرار میدھیم.
در مثال برنامه ما چون
قرار است اس مس به شماره تلفنی که قبلا کاربر وارد کرده و ذخیره شده است ارسال شود،
لازمه اول یک string با نام دلخواه telephone
بسازیم و با خط کدزیر (که در فیلم آموزش داده شده) شماره تلفن ذخیره شده را در آن قرار دھیم
البته برای رمز ذخیره شده ھم اینکار را انجام
می دھیم:

String ramz = sharedP.getString(Password,"رمزی وجود نداره ;("
String telephone = sharedP.getString(MobileNo,"رمزی وجود نداره

در نھایت فراموش نکنید که برای ارسال اس مس حتما باید مجوز آن را داخل manifest قرار دھیم، به منیفست رفته و کد زیر را در آن قرار
میدھیم:

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />

 

مدیر سایت

86 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !