کتاب علوم غریبه مجمع الدعوات کبیر دارای دو نسخه قدیمی و جدید

کتاب علوم غریبه مجمع الدعوات کبیر دارای دو نسخه قدیمی و جدید

با سلام خدمت کاربران عزیز هیروتک  امروز قصد معرفی کتاب کمیاب مجمع الدعوات کبیر

دارای دو نسخه قدیمی و جدید را داریم.

کتاب علوم غریبه شامل دو نوع از این کتاب،

طرح جدید و طرح کاغذی قدیمی کاهی میباشد.

 

کتاب علوم غریبه مجمع الدعوات کبیر

کتاب علوم غریبه مجمع الدعوات کبیر دارای دو نسخه قدیمی و جدید

تاثیر دعاها در زندگی روزمره:

چکیده: در تأثیر دعا واذکار هم از نظر دینی در رفع درد و بلاها بحثی نیست

و حتی از نظر علمی هم مسئله مورد تأیید می باشد

ولی از آنجا که برای دعاها سندی ذکر نشده نمی توان مشخص کرد

که کدامیک از دعاها صحیح و مطابق واقع است.
با همه این اوضاع می شود از دعاها و دستورات آن به این امید

که شاید از معصوم صادر شده باشد و مطابق واقع باشد، استفاده برد.

خلاصه مطالب کتاب:

۱ـ دفع علل امراض و دردها
۲ـ دفع شرور و بلیّات
۳ـ دفع اقسام تب
۴ـ دفع دردهای اعضا
۵ـ دفع ضرر و ترسها
۶ـ دفع هموم و غموم
۷ـ دفع ضرر دواب و هوام (حیوانات درنده و گزنده و خزنده)
۸ـ دفع امراض اطفال و زنان

 

مولف این کتاب کیست؟

غیاث الدین محمد عبدالمطلب است چاپ های مختلفی داشته از جمله چاپ کتاب فروشی اسلامیّه، ۱۳۳۶ اردیبهشت ماه.

هدف از تدوین کتابمولف درباره هدف از تدوین و تألیف کتاب چنین می نویسد: «بعضی از اسراری که در افشای آن چندان مفسده مترتب نیست بلکه رفع مکروهی را مثمر و منتج بود و بنابر تأثیر آن ها ایراد نمود تا ارباب حوائج و صاحبان امراض و علل به آن رجوع نموده منتفع گردند.(۱)»
خلاصه مطالب کتابکتاب دارای یک مقدّمه و هشت باب و آخر خاتمه است و هر بابی دارای چندین فصل می باشد.

 

 

منابع:

رهروان ولایت

 

1/5 (1 نقد و بررسی)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا جواب معادله امنیتی زیر را وارد کنید *

0