آشنایی با دستور جاوا (دستور Switch)

ساختار کلی دستور Switch در برنامه نویسی اندروید به صورت زیر است در واقع دستور Switch ھم یک نوع دستور شرطی است

ما در خط اول به برنامه دستورمیدھیم که روی مقدار expression) که معمولا یک متغییر است) عمل Switch را انجام داده

و شرایط آن را با مقادیری که برای ھر caseمینویسیم مقایسھ کند و ھر کدام از caseھا (شرط ھا) کھ برقرار بود

بیاد و یک دستوری رای انجام دھد.

(قسمت Statements ( //درخط بعدی با دستور ;break به برنامه دستور میدھیم که اگر شرط بالا برقرار بود

خط ھای بعدی را بررسی نکند و در آخر یھ عبارتdefault میبینیم که با این دستور به برنامه میگیم که اگر ھیچکدام

از شرطھا (case (ھا برقرار نبود بیاد و دستور داخل default را اجرا کند.

 }(switch (expression

:case value

//Statements

;break

:case value

//Statements

;break

:default 

//Statements

{

مثالی از دستور switch در برنامه نویسی اندروید

آشنایی با دستور جاوا (دستور Switch) در برنامه نویسی اندروید ونحوه ییاده سازی آن

 

switch (DayOfWeek) {
 case Calendar.SATURDAY:
 ;"شــنبه" = RoozHafte //
 imgShow.setImageResource(R.drawable.shanbe);
 break;
 case Calendar.SUNDAY:
 ;"یکــشنبه" = RoozHafte //
 imgShow.setImageResource(R.drawable.yekshanbe);
 break;
 case Calendar.MONDAY:
 ;"دوشنبه" = RoozHafte //
 imgShow.setImageResource(R.drawable.doshanbe);
 break;
 case Calendar.TUESDAY:
 ;"شنبه سـه" = RoozHafte //
 imgShow.setImageResource(R.drawable.seshanbe);
 break;
 case Calendar.WEDNESDAY:
 ;"چهارشنبه" = RoozHafte //
 imgShow.setImageResource(R.drawable.chaharsh);
 break;
 case Calendar.THURSDAY:
 ;"شنبه پنج" = RoozHafte //
 imgShow.setImageResource(R.drawable.panjshanbe);
 break; 
 case Calendar.FRIDAY:
 ;"جمعه" = RoozHafte //
 imgShow.setImageResource(R.drawable.jome);
 break;
 default:
 break;
}

مثلا در مثال در بالا اومدیم و عمل switch کردن را روی متغییر DayOfWeek تعریف کرده ام و در ادامه با دستور case
شرطھای مختلف را تعریف کرده ایم که مثلا اگر شنبه بود (SATURDAY.Calendar (بیاد و تصویر مربوط به  روز شنبه را داخل
Imageview نمایش دھد. (;(shanbe.drawable.R(setImageResource.imgShow ( و بعد از ھر کدام از شرط ھا
break گذاشتیم که اگر شرط برقرار بود دیگر خط ھای بعدی بررسی نشود.

همچنین ببینید:

سورس اندروید استودیو ریکاوری تصاویر

پروژه آماده اسلاید شو سینمایی برای پریمیر پرو

سورس ربات دوستیابی تلگرام نسخه کامل بهمراه پنل مدیریت

اسکریپت BIOLINKS فارسی

مدیر سایت

86 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !